Sosyal Medya:

Dozaj Sistemleri

Kalsiyum ve magnezyum suda sertliği meydana getirir. Sert su ısındığında kireçtaşı ve karbondioksit oluşur. Kalsiyum karbonat tesisat içinde çökelir ve boru çeperlerine yapışır. Karbondioksit ise korozyona neden olur. İçme veya kullanma suyu amacıyla kullanılan şebeke veya kuyu suları, çok asidik, bazik veya sert olabilir ve hatta istenmeyen bakteri ya da alg bulundurabilir. Bu suyun uygun arıtma kimyasalları dozlanarak kullanıma hazır hale getirilmesi gerekebilir.
Gereken dozlama; polifosfat bazlı kimyasallar kullanılarak oransal olarak yada uygun kimyasallarla birlikte dozaj pompası ve stok tankı kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Montajı çok kolay olan dozajlama sistemleri uzun yıllardan beri evsel (domestik) ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır.
Bütün ürünler yüksek performans sağlayan en iyi kalite malzemeden üretilmiştir.

Oransal Dozaj Üniteleri

Dozaj Pompaları

Dozaj Sistemleri İçin Ürünler