Sosyal Medya:

Evsel Cihazlar

Su, doğal döngüsü esnasında göl ve ırmaklara karışmadan önce, pek çok farklı alandan ve zeminden geçer. Bu su kaynaklar sık sık endüstriyel tesisler ve dinlenme tesisleri tarafından kirletilirler. İçme suyu kalitesi kamu kurumları tarafından sürekli kontrol altında tutulur ancak bu genellikle eski olan su temin sistemlerinde sızıntıdan kaynaklı kirlenmeyi önleyemez. Öyleyse evimize kadar gelen, en azından yemek yapmak için kullandığımız suyun kalitesinden nasıl emin olabiliriz?

U.V. lambası ile donatılmış bir ters ozmoz arıtımı mantıklı bir çözümdür. Arıtma işlemi ayrı ayrı veya grup olarak, GELPUR serisinin çoklu sistemleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.