Sosyal Medya:

Manyetik Kireç Önleyiciler

Kalsiyum ve magnezyum tuzları suda sertliğe neden olur. Sert su ısıtıldığında, kimyasal bir reaksiyon olarak kalsiyum karbonat (kireç) ve karbondioksit oluşur. Kalsiyum karbonat suda çözünmediğinden çökelir ve boru cidarlarına yapışır. Karbondioksit ise korozyona neden olur. Bu durum özellikle evsel uygulamalarda, bakım ve kontrol gerektirmeyen, basit çözümler gerektirir. Antikalker manyetik kireç önleyiciler içme suyu arıtımında uygun çözümdür. Özel DIMA bağlantıları sayesinde montajı kolaydır ve sistem öncesi, ısıtıcı veya boyler öncesi ya da çamaşır-bulaşık makinesi öncesi monte edilebilirler.